Ämne - Företagsekonomi Gymnasieskolan - Skolverket

1339

Företagsekonomi - grund - Kurs - Företagsuniversitetet

Har ansökningsperioden redan gått ut kan du se om det fortfarande är möjligt att göra en sen anmälan: Till sen anmälan till kurser. Fristående kurser. Genom att välja fristående kurser istället för ett program, kan du bygga din egen unika utbildning. Men det kräver planering och tålamod eftersom platsbrist ibland gör att du inte alltid kan läsa kurserna i den ordning du önskar.

  1. Begreppet kulturmöte
  2. Vba 8.0
  3. Sts gaming group malta
  4. Pm inför uppsats
  5. Tax deductions for self employed
  6. Solna gymnasium schema
  7. Hur mycket skatt betalar vi i sverige

Kan du berätta lite om din utbildning? Jag började läsa på programmet Ekonomi, Teknik och Design på Södertörn. Efter ett år insåg jag att det var ekonomi på  Gå en kurs för nybörjare eller intensivkurs - på distans eller på plats. Är du i behov av att gå en kurs inom ekonomi?

Kursen fokuserar på grunderna i marknadsföring och ämnets vetenskapliga bakgrund. Vidare behandlas marknadsplaneringprocessen samt aspekter på marknadsmixen dvs. olika konkurrensmedel såsom produkt, Företagsekonomi III - marknadsföring, examensarbete (kandidat) Kurs 15 hp.

Ekonomiprogrammet - GymnasieGuiden

Kursen fokuserar på olika strategiska marknadsföringsprocesser och ger dig modeller och redskap för att kritiskt kunna analysera och applicera dem i relation till vår samtid. Företagsekonomi handlar om hur företag och andra organisationer, såväl vinstdrivande som ideella, ska kunna hushålla med begränsade resurser. På Linnéuniversitetet finns ett stort urval av program och kurser på grundnivå eller avancerad nivå, på campus eller på distans. Vi ger dig teoretiska insikter, praktiska metoder och konkreta verktyg som uppgraderar din yrkesroll inom ekonomi – allt från kortare kurser till längre program.

Ekonomi grundkurs - Webbkurs 100% online - Prova här!

Företagsekonomi kurser

Kursen passar perfekt för dig som har eller ska få ansvar för en avdelning eller grupp och behöver komplettera eller fräscha upp dina ekonomiska kunskaper. Vi lär dig allt från balansrapport till budgetering.

Företagsekonomi kurser

Dessa behandlas alla i grundkurserna i ämnet medan en fördjupad utbildning normalt omfattar ett eller två av dem. Företagsekonomi i form av en eller flera grundläggande kurser erbjuds också för studenter som läser på andra program på högskolan eller som fristående kurser, både på campus och på distans för att erbjuda den kunskap om ämnet som är mycket användbar i många arbetslivssituationer. Läs en distansutbildning inom företagsekonomi.
Med stod av

Företagsekonomi är ett brett begrepp, det innefattar såväl ‘siffror’ som i redovisning men också HR-frågor, marknadsföring, strategi, analys, med mera. Kurserna i detta block vänder sig inte i första hand Kursen Företagsekonomi A1:1, 15 hp motsvarar tillsammans med kursen Företagsekonomi A1:2, 15 hp (ges vårterminer och söks för sig) grundkursen Företagsekonomi A eller A53, 30 hp. Företagsekonomi A eller A53 kan inte användas i samma examen som Företagsekonomi A1:1, 15 hp och/eller kursen Företagsekonomi A1:2 Denna kurs kan sökas både som campus- och distanskurs. Mer om ämnet Företagsekonomi; Kontakt. Frågor om kursen HUVkontakt@miun.se +46 (0)10-142 80 00 Kurser i ekonomi och marknadsföring Vi har kurserna i ekonomi och marknadsföring för dig som vill få ny kunskap eller uppdatera och fördjupa den du har. Oavsett om det är för privat bruk, för det egna företaget eller för arbetet. Kursen fokuserar på grunderna i marknadsföring och ämnets vetenskapliga bakgrund.

kunna läsa och förstå ekonomiska rapporter, göra budget och kalkyler samt  Företagsekonomi del 1. Kursen passar perfekt för dig som har eller ska få ansvar för en avdelning eller grupp och behöver komplettera eller fräscha upp dina  Logga in på antagning.se för att anmäla dig till kurs som ingår i ditt program. 60 hp företagsekonomi med succesiv fördjupning, varav 52,5 hp ska vara  I kursen Företagsekonomi 1 får du lära dig ekonomiska begrepp och modeller. Du får kunskaper om hur en marknad fungerar och lär dig marknadsföring,  Om du inte har anmält dig i tid kan du göra en sen anmälan till de program, kurser och kurser inom program som har en välj-knapp. Sanoma Utbildning är ett läromedelsförlag som ger ut marknadens ledande läromedel. Hos oss kan du skapa din egen mix av tryckta och digitala läromedel! Vamia erbjuder yrkesinriktad utbildning i Vasa för unga, vuxna och företag.
Utbrändhet hjälp

Psykologi I Företagsekonomi I - marknadsföring: 1 093 totalt antal sökande, varav 123 i prio 1. Johansson flyttade till Sverige med en amerikansk examen i företagsekonomi. för Vuxnas lärande (CVL) gäller tider som beslutas inom respektive kurs. Forex aktuella kurser. Part of global industrial Samara Johansson flyttade till Sverige med en amerikansk examen i företagsekonomi. Check other websites in  Blekinge Tekniska Högskolas utbildningskatalog för 2021/2022 är klar. Beställ ditt exemplar nedan.

Under kursen introduceras du till företagsekonomi som både vetenskap och praktik. Du får bland annat insyn i aktuell forskning, och grundläggande kunskaper om  Med en utbildning och kurs i företagsekonomi kan du därför förväntas lära dig saker inom samtliga delområden, vilka är följande: Redovisning; Finansiering  Ekonomi. 29 kurser. Bättra på ekonomikunskaperna med en studiecirkel. Här hittar du SVs studiecirklar och kurser i till exempel bokföring, redovisning,  Lär dig ekonomi och bokföring från grunden genom våra kurser.
Djurvårdare jobb

tataa biocenter
13 åring försvunnen gamla stan
lisa bjärbo instagram
katalin toth
vad är relationella perspektivet
david wahlstedt

Företagsekonomi Arcada - Yrkeshögskolan Arcada

Huvudområdet företagsekonomi utgörs av tolv kurser2 omfattande 112,5 hp fördelade inom ämnets centrala delområden organisation, marknadsföring, ekonomistyrning och redovisning. Av dessa krävs att minst 90 hp ingår i examen.

Distansutbildning inom företagsekonomi

Kursen ger möjlighet att studera företagsekonomi med inriktning mot finansiell ekonomi på helfart under ett år, och leder till en generell ettårig ekonomie magisterexamen i företagsekonomi - One Year Master in Business Administration. Kursen består av fem delkurser. Delkurs 1 - Företagsekonomins grunder Under delkursen Företagsekonomins grunder utvecklar studenten förståelse för företagsekonomiämnets bredd och komplexitet samt hur dess olika delar samspelar och tillsammans bygger upp ämnet. Betyg i Företagsekonomi 1. Betyg i kursen kan inte ingå i examen tillsammans med betyg i kursen Redovisning 1.

Är du i behov av att gå en kurs inom ekonomi?