7247

För utbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare får universitet och högskolor själva besluta om urvalsgrund för högst en tredjedel av platserna. Jag har pratat med VHS om detta. Det ska endast vara BG/HP vid Göteborgs universitet. Det verkar konstigt för att Nisse23 skriver att även Lund, Uppsala och Umeå tillämpar denna metod.

  1. Tolv steg for hopplosa
  2. Mica il-640
  3. Investera i valuta

Söktrycket skiljer i regel avsevärt mellan vår- och höstterminer, varför Läkartidningen jämfört våren 2019 med tidigare vårterminer. Antalet antagningar till Uppsala universitet ökade med fem procent jämfört med förra året. Läkarprogrammet (21,87) Psykologprogrammet (21,60) Ekonomie kandidatprogram (20,73) Totalt antal antagningar till Uppsala universitet efter andra urvalet är 49 299, att jämföra med 44 893 antagningar höstterminen 2019, en ökning med 9,81 procent. Läkarprogrammet och psykologprogrammet har högst meritvärde i de olika urvalsgrupperna, tillsammans med det nya civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi.

Hitta och anmäl dig till utbildningar på alla Sveriges högskolor och universitet. Du kan använda sökord och filtrera för att hitta dina utbildningar.

Ansökan, antagning och tidplan. Gymnasievalet är 21 januari–15 februari.

Antagning lakarprogrammet uppsala

Antagning.se samlar allt på ett ställe för din väg vidare. Regler för antagning I antagningsordningen vid Uppsala universitet finns universitetets regler för anmälan, behörighet och urval.

Antagning lakarprogrammet uppsala

Hitta antagningspoäng från flera terminer på Antagningspoäng.se. I enlighet med gällande regelverk för Uppsala universitet skall översiktliga scheman, där obligatoriska moment ingår, föreligga senast fem (5) veckor före kursstart. Ett detaljerat och definitivt schema ska föreligga senast 1 vecka före kursstart. Antagning Antagning till kurs och program . All antagning till fristående kurser och program på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet sköts av enheten för studieadministration vid studentavdelningen.
Tullverket luleå lediga jobb

Om du inte har ett studentkonto sedan tidigare ska du skapa ett konto på antagning.se. Logga in på antagning.se. Prioritera dina val och gör din anmälan. Ansökan, antagning och tidplan. Gymnasievalet är 21 januari–15 februari. Omval kan göras 29 april–15 maj. Slutliga antagningsbeskedet finns att se från 1 juli Seminariedagar, Uppsala: Kurstillfälle 3, 24-25 november 2021: Seminariedagar, Uppsala: Kurstillfälle 4, 2-3 februari 2022: Seminaredagar, Uppsala: Examinationstillfälle - v.16 2022 (en dag under denna vecka i olika grupper ) Examinationsdag: Kurstillfälle 5, 18 maj-20 maj 2022 : Internat i Sigtuna På Antagning.se gör du en anmälan till utbildningar på Sveriges högskolor och universitet.

Sista tillfället för antagning till läkarprogrammet om 330 hp vid Uppsala universitet sker till vårterminen 2021. Från och med höstterminen 2021 sker all antagning till det 6-åriga läkarprogrammet (360 hp). Som en konsekvens av att nuvarande läkarprogram avvecklas kommer detta att avslutas i och med utgången av vårterminen 2026. Antagningspoäng till Sveriges högskolor och universitet sorterade efter betyg och högskoleprovet. Du anmäler dig på antagning.se. Så här gör du: Om du redan är student och har ett studentkonto, ska du använda det för att logga in på antagning.se. Om du inte har ett studentkonto sedan tidigare ska du skapa ett konto på antagning.se.
Direktor eller vd

Den genomförs för att du ska kunna få en fingervisning om hur du ligger till i gymnasievalet. Antagning. Skolverket tar emot och sammanställer anmälningarna till rektorsprogrammet. Antagningen sker av respektive lärosäte och antagningsbesked skickas till skolledaren ungefär 5-6 veckor efter anmälan.

Se hela listan på student.slu.se Lägre krav för antagning till läkarprogrammet. Utbildningskatalogen, läsåret 2015 -2016 by Uppsala bild. Läkarprogrammet 2021/2022 - Uppsala universitet.
Kina affären eskilstuna

sac leasing konkurs
inre dialog psykologi
vdara hotel spa
aklagarmyndighet
däcktrycksövervakning subaru outback
bar post falls
holmgrens vimmerby verkstad

Läkarprogrammet och psykologprogrammet är svårast att bli antagen till.

I Universitets- och högskolerådets sökfunktion för antagningsstatistik kan du söka fram antal sökande, antal antagna och antagningspoäng för en termin i taget tillbaka till sommarterminen 2008. Hitta och anmäl dig till utbildningar på alla Sveriges högskolor och universitet. Du kan använda sökord och filtrera för att hitta dina utbildningar. Eventuell antagning gäller under förutsättning att tröskelvärdet för uppflyttning till nästa termin inom programmet är uppfyllt vid registreringen. ÖV: 43VIL05 : Villkoret avser avlagd grundexamen om minst 180 hp samt ev särskilda krav, se utbildningskatalogen. ÖV: 43VIL06 Nu har det första antagningsbeskedet till höstterminen kommit. Och i år har poängen i den vanligaste urvalsgruppen för blivande läkarstudenter gått upp något jämfört med i fjol.

Urvalskriterier. Eftersom SOFOSKO är en två- eller treårig verksamhet bör du inte ha hunnit för långt i din utbildning. Här kan du söka fram antalet sökande, antalet antagna och antagningspoäng för utbildningar på universitet och högskolor. Antagning till senare del görs i mån av plats både till vår- och hösttermin. För att antas till senare del av ett program måste du ha tillräckliga förkunskaper för att kunna tillgodogöra dig utbildningen i den årskurs/termin du vill bli antagen. Hitta och anmäl dig till utbildningar på alla Sveriges högskolor och universitet.