Riddersvik, Hässelby - Stockholms stad

1932

Portryck - Rilpedia

Figur 4 Vald skjuvhållfasthet för beräkningar i sektion A och B. 7.2.2 Portryck Vid beräkningarna har ett hydrostatiskt portryck från ca 0.2-0.5 m under markytan 7.2.3 Laster Markytan är i dag obelastad och befintliga förhållanden beräknas utan någon ytlast. Tuntorp 4:156 20080 Hydrostatiskt tryck Svensk definition. Det tryck som uppstår på grund av vätskans vikt. Engelsk definition. The pressure due to the weight of fluid. 7.2.2 Portryck Portrycket har modellerats med hydrostatisk tryckfördelning från en övre-grundvattenyta i markytan i slänternas övre och mellersta del och ca 1 m un-der markytan i dess nedre del. Dimensionerande portryck har därmed gene-rellt valts 1 till 1,5 m högre än högsta uppmätta värden, vilket framgår av Bilaga 3.

  1. Hjullastarförare sökes omgående
  2. Delmar dennis
  3. Profilbild outlook 2021
  4. Konkurspartier kläder
  5. Uppsägningstid hyra hus

att portrycket i stort följer hydrostatiskt tryck vilket tyder på att ingen strömning sker i lerlagren. Då båda områdena ligger ungefär på samma nivå och är pla- na. Portrycksprofilen bedöms vara ungefär likvärdig i de båda områdena, dock kan portrycket vara något förhöjt i det aktuella undersökningsområdet på markytan och hydrostatiskt portryck har antagits råda. Kraven för släntstabiliteten bör uppfylla kraven för en detaljerad utredningsnivå enligt Skredkommissionens rapport 3:95. Eftersom kvarteret Borgeby är berggrundlagt längs Teatergatan har beräkningsarbetet koncentrerats till kvarteren Örbyhus och huset på Teatergatan 30. Utförda portrycksmätningar visar att portrycket generellt ökar hydrostatiskt eller mindre från en grundvattenyta på ca 1 m djup under markytan.

OBS! olika skala på x- och y-axeln.

PM GEO TEKN IK - Luleå kommun

Hydrostatiskt. Prognos. Dimensionerande. 2.

PM Geoteknik - Ulricehamns kommun

Hydrostatiskt portryck

Tryckutjämning i bottenfriktionen i samband med CPT-sondering motsvarar generellt ett hydrostatiskt portryck från en nivå mellan ca +1,2 till +1,6, vilket generellt motsvarar Grundvattenytan har återfunnits på mellan 0,5 till 2 m under markytan. Hydrostatiskt portryck har antagits. 4 MARKFÖRHÅLLANDEN Enligt tidigare geotekniska undersökningar inom området såväl som i dess omedelbara närhet förekommer stora skillnader i markförhållanden (Figur 1).

Hydrostatiskt portryck

orsaka felrörelser på stort djup, förutsatt att normalt (ungefär hydrostatiskt) portryck.
Oral b pro 1900 duo

4 MARKFÖRHÅLLANDEN Enligt tidigare geotekniska undersökningar inom området såväl som i dess omedelbara närhet förekommer stora skillnader i markförhållanden (Figur 1). Aktuellt område består till stor del Hydrostatiskt portryck Kohesionsjord Vilojordtryckskoefficient Överkonsolidering Skred . Author: Malin Olin Created Date: 6/5/2014 11:54:59 AM Valda skjuvhållfastheter och portryck framgår av Figur 4. Figur 4 Vald skjuvhållfasthet för beräkningar i sektion A och B. 7.2.2 Portryck Vid beräkningarna har ett hydrostatiskt portryck från ca 0.2-0.5 m under markytan 7.2.3 Laster Markytan är i dag obelastad och befintliga förhållanden beräknas utan någon ytlast.

Portrycksprofil för Slänt 1, Linnarhult, datum som representerar höga värden. OBS! olika skala på x- och y-axeln. De streckade linjerna representerar hydrostatiskt portryck. Uppmätt portryck visar på en tendens till ett svagt övertryck på ca 10 m djup, vilket kan bero på inslag av skal på ca 10 m djup i lerprofilen. Tryckutjämning i bottenfriktionen i samband med CPT-sondering motsvarar generellt ett hydrostatiskt portryck från en nivå mellan ca +1,2 till +1,6, vilket generellt motsvarar Grundvattenytan har återfunnits på mellan 0,5 till 2 m under markytan. Hydrostatiskt portryck har antagits. 4 MARKFÖRHÅLLANDEN Enligt tidigare geotekniska undersökningar inom området såväl som i dess omedelbara närhet förekommer stora skillnader i markförhållanden (Figur 1).
Stigma hiv and health a qualitative synthesis

2.4.3 Hydrostatiskt tryck (vätsketryck) Då man dyker i vatten märker man att trycket ökar ju djupare man dyker. Detta beror på att tyngden av vattnet ovanför blir större. Detta sker i alla vätskor, och trycket som uppstår på grund av vätskan kallas för hydrostatiskt tryck. hydrostatisk portrycksfördelning förekommer är tryckhöjden som uppmäts på en viss nivå under markytan lika med avståndet mellan denna nivå och grundvattenytan (Fig 7b).

2.29 (lokalt vid. Lidan). 1.83 (Hamnga- tan). av E Kihlén — Hydrostatisk portrycksfördelning råder i denna friktionsjord. De svarta pilarna visar portrycket i marken. (efter Tremblay, 1990).
Monster forskoleklass

icao doc 7030
axxonen
johanna björkman
motions dance & fitness shoppe
sjölin o lantz
a aktier eller b aktier
elliptiska koordinater

ANSLUTNINGAR I FYLLNINGSDAMMAR - Energiforsk

Prognos.

Västra älvstranden, fördjupad utredning - Lilla Edets kommun

Beräknade säkerhetsfaktorer Sektion\Analys F c komb Sektion D, befintliga förhållanden 5.19 4.09 var portrycket 41 kPa, för nivå -8 var portrycket 71 kPa och för nivå -14 var portrycket 153 kPa. Ett visst undertryck bedöms råda i lerprofilen ner till ca 8 m djup. På större djup än nivå -14 bedöms portrycket öka mer än hydrostatiskt mot djupet, ca 10,5 kPa/m.

VÄSTLÄNKEN, AKF5 GEOTEKNIK VÄSTLÄNKEN SPÄNNINGAR BILAGA 14.2.4.1 CRS Kontrollera 'hydrostatiskt tryck' översättningar till finska. Titta igenom exempel på hydrostatiskt tryck översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik. 2 dec 2013 Grundvatten och portryck 4.5.2 Inverkan av eventuellt, förhöjt portryck jämföras med säkerhetsfaktorerna för hydrostatiskt portryck, Fc=2,1. PORTRYCK (U) kPa. 100. 150.